• ชุดผลิตจ่ายสารฆ่าเชื้อคลอรีนไดออกไซด์


  คุณสมบัติ

  • ผลิตและจ่ายสารฆ่าเชื้อคลอรีนไดออกไซด์ได้ทันที ณ. จุดผลิตที่ใช้งาน ซึ่งความเข้มข้นและเนื้อสารที่ได้สูงกว่า 90%

  • มีระบบความปลอดภัยในการใช้งานสูง Reactor เป็น Food Grade สามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้เป็นไปตามมาตรฐานยุโรป

  • ได้มาตรฐาน DIN EN 938 และ DIN EN 939

  • สามารถควบคุมการจ่ายสารผ่านระบบ Internet ได้

  • สามารถต่อหัววัดค่าคลอรีนไดออกไซด์คงเหลือเข้ากับเครื่องผลิตได้โดยตรง

  • สามารถเก็บข้อมูลการผลิตในการจ่ายสาฆ่าเชื้อได้ ผ่าน SDCard และสามารถดูย้อนหลังได้กว่า 3 ปี

ตรางรางเปรียบเทียบรุ่นของชุดผลิตจ่ายสารฆ่าเชื้อคลอรีนไดออกไซด์


 • Cholrine Dioxide

  ข้อมูลคลอรีนไดออกไซด์

 • การประยุกต์ใช้งาน

 • ชุดผลิตจ่ายสาร