คลอรีนไดออกไซด์ เป็นสารฆ่าเชื้อโรค ที่ใช้กันแผ่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า Cooling Tower อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ใช้เป็นสารฟอกขาวในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในระบบประปาและน้ำเสีย เป็นต้นคุณสมบัติของคลอรีนไดออกไซด์

จะอยู่ในรูปของก๊าซ มีลักษณะทางกายภาพสีเหลืองอมเขียว มีกลิ่นฉุน โดยปกติคลอรีนไดออกไซด์จะไม่เสถียรเมื่ออยู่ในสถานะก๊าซ แต่มีความสามารถในการละลายน้ำได้ดีกว่าคลอรีนถึง 10 เท่า เมื่ออยู่ในรูปของโมเลกุล คลอรีนไดออกไซด์จะเคลื่อนตัวในน้ำได้อย่างอิสระ จึงสามารถซึมผ่านผนักเซลล์เข้าไปฆ่าเชื้อโรคได้อย่างดีเยี่ยม จุดเดือดของคลอรีนไดออกไซด์อยู่ที่ 11 องศาเซลเซียส และเมื่ออยู่ในสถานะของเหลว เกิดการระเบิดได้เมื่ออุณหภูมิมากกว่า -40 องศาเซลเซียส และมีความเข้มข้นมากกว่า 11% ในอากาศ

ข้อดีของการใช้สารฆ่าเชื้อคลอรีนไดออกไซด์

1.   คลอรีนไดออกไซด์มี Available Chlorine มากกว่าคลอรีนถึง 2.63 เท่า

2.   มีความสามารถในการฆ่าเชื้อและยับยั้งการกลับมาของการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ดีกว่าคลอรีน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อ Salmonella, Escherichia coli, Legionella, แบคทีเรีย, จุลลินทรีย์ เป็นต้น

3.   คลอรีนไดออกไซด์สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อในช่วงค่า pH ที่กว้างตั้งแต่ช่วง pH 4-10 ขณะที่คลอรีนเมื่อpH สูงเกิน 7 ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคจะลดลงอย่างมาก

4.   สามารถกำจัดไบโอฟิลม์ เมือกในเส้นท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่คลอรีนไม่สามารถกำจัดไบโอฟิลม์ได้อย่างยั่งยืน

5.   คลอรีนไดออกไซด์ไม่ทำปฎิกิริยากับสารอินทรีย์ จึงลดการเกิดสาร ไตรฮาโลมีเทน (THM) เป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

6.   ไม่ทำปฏิกิริยากับสารฟีนอลที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นในน้ำ แต่คลอรีนทำปฏิกิริยากับสารฟีนอลเป็นคลอโรฟีนอล เป็นสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นในน้ำ

7.   ระยะเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคเมื่อเทียบระหว่างคลอรีนไดออกไซด์และคลอรีนในปริมาณการโดสที่เท่าๆกัน พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค (Contact Time) ของคลอรีนไดออกไซด์ใช้เวลาสั้นกว่าคลอรีน

ตารางเปรียบเทียบ % Available Chlorine ของสารฆ่าเชื้อ 4 ประเภท


 • Cholrine Dioxide

  ข้อมูลคลอรีนไดออกไซด์

  คุณสมบัติของคลอรีนไดออกไซด์ จะอยู่ในรูปของก๊าซ มีลักษณะทางกายภาพสีเหลืองอมเขียว มีกลิ่นฉุน โดยปกติคลอรีนไดออกไซด์จะไม่เสถียรเมื่ออยู่ในสถานะก๊าซ แต่มีความสามารถในการละลายน้ำได้ดีกว่าคลอรีนถึง...

  อ่านต่อ!
 • การประยุกต์ใช้งาน

  อุตสาหกรรมโรงงานกระดาษ: กำจัด Myxobacteria ในน้ำสำหรับใช้ในการทำอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์เลี้ยง: เช่น ฟาร์มสุกร ไก่ วัว เป็ด กุ้ง เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่ปะปนมาในน้ำ โรงผลิตน้ำประปา: ใช้ในการกำจัด...

  อ่านต่อ!
 • ชุดผลิตจ่ายสาร

  ผลิตและจ่ายสารฆ่าเชื้อคลอรีนไดออกไซด์ได้ทันที ณ. จุดผลิตที่ใช้งาน ซึ่งความเข้มจ้นและเนื้อสารที่ได้สูงกว่า 90% มีระบบความปลอดภัยในการใช้งานสูง Reactor เป็น Food Grade สามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม...

  อ่านต่อ!