การประยุกต์ใช้สารฆ่าเชื้อคลอรีนไดออกไซด์


• อุตสาหกรรมโรงงานกระดาษ: กำจัด Myxobacteria ในน้ำสำหรับใช้ในการทำอุตสาหกรรมกระดาษ

• อุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์เลี้ยง: เช่น ฟาร์มสุกร ไก่ วัว เป็ด กุ้ง เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่ปะปนมาในน้ำ

• โรงผลิตน้ำประปา: ใช้ในการกำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและลดกลิ่นในน้ำ ตามโรงแรมรีสอร์ท โรงพยาบาล และหน่วยงานที่ผลิตน้ำประปาเอง

• อุตสาหกรรมอาหาร: ใช้บำบัดน้ำฆ่าเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็น การล้างผัก ผลไม้ ล้างอาหารทะเล ล้างไก่และเนื้อสัตว์

• อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม: ใช้ในการล้างขวดบรรจุภัณฑ์ก่อนใส่เครื่องดื่ม ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง นม

• อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า: Cooling Tower

  • Cholrine Dioxide

    ข้อมูลคลอรีนไดออกไซด์

  • การประยุกต์ใช้งาน

  • ชุดผลิตจ่ายสาร